K L I R F Partner, s.r.o.                            Klinický radiologický fyzik

Služby radiologického fyzika v radiodiagnostice a nukleární medicíně

Radiologický fyzik

Radiologický fyzik je specialista, který provádí odborné výkony související s radiologickou diagnostickou a terapeutickou činností ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiodiagnostických, radioterapeutických, nukleárně medicínských a na odděleních lékařské fyziky.

Dle platné legislativy je nutné mít na specializovaných pracovištích, kde dochází k uskutečňování praktické části lékařského ozáření, zajištěnou dostupnost radiologického fyzika.

Vzhledem k nedostatku těchto specializovaných pracovníků na trhu práce, se naše společnost rozhodla nabízet služby radiologického fyzika poskytovatelům zdravotní péče, kteří by jinak nebyli schopni plnit zákonná nařízení. Tato nařízení jsou v poslední době čím dál častěji kontrolována a to: ať už kontrolními orgány při auditech, či ze strany zdravotních pojišťoven.

S čím Vám můžeme pomoci

Poskytovatelům zdravotních služeb (pracovištím RDG a nukleární medicíny) nabízíme následující:

Dokumentace

Zpracování, aktualizace a vyřízení schválení dokumentace pro provoz pracoviště s ionizujícím zářením

Radiologické standardy

Vypracování místních standardů, výpočty místních diagnostických referenčních úrovní

Radiační ochrana

Školení radiační ochrany, nastavení parametrů vyšetření, odhady dávek