O nás

Váš úspěch je náš cíl a motivace, poznejte náš tým.

Společnost KLIRF (KLInický Radiologický Fyzik) Partner, s.r.o. vznikla, aby radiodiagnostickým pracovištím a pracovištím nukleární medicíny poskytla vysoce specializované služby radiologického fyzika, ale i další související se zaváděním a uplatňováním principů radiační ochrany v praxi.

Ing. Michal Koláček

klinický radiologický fyzik

Absolvent magisterského oboru Radiologická fyzika na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT, Praha (2012). 

V r. 2014 ukončil specializační vzdělávání na IPVZ v Praze atestační zkouškou v oboru Radiologická fyzika v nukleární medicíně. 

Složil zkoušky SÚJB a získal zvláštní odbornou způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (dohlížející osoba v nukleární medicíně). 

Aktivně se věnuje vykonávání činnosti radiologického fyzika v nukleární medicíně a radiodiagnostice.