Kompletní přehled služeb

Pracovištím RDG a nukleární medicíny nabízíme následující

SÚJB

Vypracování provozní dokumentace, zavádění a hodnocení systému zabezpečování jakosti.

Konzultace

Poradenství v záležitostech týkajících se radiační ochrany při lékařském ozáření.

Radiační ochrana

Optimalizace radiační ochrany pacientů, personálu i prostor při poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení.

Místní radiologické standardy

Vypracování místních radiologických standardů a výpočty místních diagnostických referenčních úrovní.

Školení 

Místní školení zdravotnických pracovníků v principech radiační ochrany při lékařském ozáření.

Interní audit

Provádí interní audit místních radiologických standardů pracoviště, připravuje pracoviště pro externí klinický audit.

Nákup potřebné techniky

Jsme schopni zajistit nákup techniky dle požadavků pracoviště.


Pro vypracování individuální nabídky služeb, určené pro potřeby přímo Vašeho pracoviště, nás neváhejte kontaktovat.